Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze pagina legt uit hoe u kunt handelen als u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen, zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

1. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het ‘klachtenformulier’ op deze pagina in te vullen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de NVOS (adres: postbus 120, 3760 AC  SOEST).

3. Als ook de Klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH* en is als zodanig aangesloten bij de SEMH. Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de Geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen binden uitspraak te doen over het geschil.

* De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.

U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.

Klachtenformulier

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in La Mer stelde! Na grote inspanning van La Mer Orthopedische Schoenen, bestaat er over het geleverde product helaas nog ontevredenheid.

Graag willen wij uw klacht verhelpen. Wij vragen u daarom om uw klacht in dit formulier te beschrijven, zodat wij een helder beeld krijgen “waar de schoen precies wringt”.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten